usługi

Co to jest faktoring? Najważniejsze informacje

Co to jest faktoring? Najważniejsze informacje
5/5 - (2 votes)

Faktoring to sposób finansowania działalności przedsiębiorstwa, który w ostatnich latach cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. Skąd wynika taki rzeczy? Wytłumaczenie jest dość proste: ponieważ faktoring zapewnia przedsiębiorstwu korzystającemu (faktorantowi) płynność finansową.

Jest to taka forma finansowania, w ramach której faktor (jest nim np. bank lub wyspecjalizowany podmiot) wypłaca faktorantowi środki w sytuacji, gdy ten ostatni nie otrzymał jeszcze zapłaty od swojego kontrahenta. Dzięki temu faktorant nie musi posiłkować się np. kredytem obrotowym, ponieważ niezbędne środki są przez niego niemal natychmiastowo otrzymywane. Oczywiście, od kwoty wypłaconej przez faktora odliczane są odsetki i prowizje – główne źródło zarobku podmiotu finansującego.

Wyróżnia się dwa rodzaje faktoringu: pełny (bez regresu), w którym faktor przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności dłużnika, oraz niepełny (z regresem), w którym w razie niewypłacalności kontrahenta faktor zwraca się do faktoranta z żądaniem zwrotu środków.